Elevudtalelser

Frustrationen over at se det konventionelle system komme til kort over for patienter, ledte Camilla til at søge ny viden.

Camilla er uddannet jordmoder, og har arbejdet i en almen lægepraksis i 5 år.

Men da hun ofte møder patienter, som ikke kan behandles i det konventionelle system, fik hun lysten til at søge ny viden selv – udenfor det konventionelle system.

Hendes krav til uddannelsen?
Den skulle være funderet solidt videnskabeligt – og samtidig have en holitisk tilgang til det enkelte menneske.

Læs her, hvad Camilla gjorde sig af tanker, da hun valgte Hormonterapeut Uddannelsen ved Institut for Komplementær Hormonterapi: 

“Jeg er uddannet jordmoder og arbejder i almen lægepraksis på 5.år. 

Gennem mit arbejde møder jeg ofte mennesker med symptomer og gener, som ikke umiddelbart kan afhjælpes i det konventionelle system.

Jeg fik kendskab til Caroline Fibæk og uddannelsen til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️, og var straks meget interesseret.

Uddannelsen er videnskabeligt velfunderet og bygger samtidig på en holistisk tilgang. Denne kombination er meget vigtig for mig.

Jeg glæder mig til at starte på uddannelsen og til at dykke ned i den enorme mægde af viden uddannelsen og Caroline byder på, og blive meget klogere på, hvordan vi selv kan påvirke vores hormonsystem i en positiv retning – og dermed bringe kroppen i balance.”

– Camilla, HTU hold 4

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

Hvem svarer på patienternes ubesvarede, men relevante spørgsmål?

Som sygeplejeske i en lægepraksis oplever Lone mange patienter, som står tilbage med ubesvarede, relevante spørgsmål i forbindelse med deres behandling – både hos lægen og på sygehuset.

Men når patienterne ikke får svar, og ikke selv kan være eksperterne – hvem skal så svare?

Lone kom frem til at hun ville være en del af svaret. 

I dag læser hun til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️ på Institut for Komplementær Hormonterapi – netop for at blive ekspert i functional medicine og den komplementære endokrinologi, så hun kan hjælpe patienterne hun dagligt møder, med at finde de afgørende svar. 

Læs hvad der drev Lone til at tage en helt ny uddannelse, som komplement til hendes fuldtidsarbejde: 

” Jeg har valgt Hormonterapeut Uddannelsen ved Institut for Komplementær Hormonterapi da jeg, som sygeplejeske i en lægepraksis, har rigtig mange patienter, der følges med hormonubalancer.

En del af patienterne følges også på specialafdeling på sygehusene.

Patienter har mange spørgsmål, som de ikke rigtig føler sygehuset kan hjælpe med.

Det er et stort område, som man ikke kan være specialist på, med mindre man kommer rigtig godt i dybden fagligt – hvilket der nu er mulighed for med Hormonterapeut Uddannelsen her.

Det er et super spændende område og jeg glæder mig bare til det hele!”

– Lone, HTU hold 4

Mette vil komplementere hendes succesfulde tandlægeklinik med arbejdet som Komplementær Hormonterapeut™️

Kan man studere og samtidig være selvstændig? 

Kan man bruge Hormonterapeut Uddannelsen til at omlægge et selvstændigt – til tider hårdt – arbejdsliv til det bedre? 

Mette, som studerer på uddannelsens hold 4, mener bestemt at det er tilfældet. 

Selvom hun allerede har en succesfuld enmands-tandlægeklinik, har hun fulgt sin lyst til både ny viden og en anderledes hverdag, som tillader hende at passe bedre på ikke bare hendes patienter – men også sig selv. 

Det har ledt hende til at studere på Institut for Komplementær Hormonterapi, hvor hun nyder godt at af Hormonterapeut Uddannelsen er et deltidsstudie med stor flexibilitet. 

Læs med her, hvad Mette har af planer med sin kommende nye titel: 

” I mit daglige arbejdsliv driver jeg en enmands-tandlægeklinik i Taulov ved Fredericia.

Jeg har daglig kontakt med mange mennesker, og det har altid inspireret mig, via mit forebyggende arbejde, at tænke i andre baner end den konventionelle behandling.

Mit daglige arbejde udfordrer mig en del fysisk, og til tider oplever jeg hverdagen mere presset end jeg ønsker.

Hormonterapeut Uddannelsen har således inspireret mig på flere måder, i forhold til både den komplemetære tankegang og den arbejdsmæssige trivsel. Men også i lyset af de ubalancer jeg oplever på egen krop.

Min tanke var i fremtiden, at kunne kombinere mit virke som tandlæge på nedsat tid, og blive Komplementær Hormonterapeut™️ ved siden af. 

Jeg er drevet meget af min naturlige nysgerrighed overfor sundhed og velvære, og af at kunne gøre en forskel. 

Derfor glæder jeg mig vanvittig meget til at komme godt i gang med studiet, og lære en masse nye, inspirerende ting om kroppen.”

– Mette Boutrup, HTU hold 4

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

Janne ønskede en faglig opkvalificering.

Nu læser hun til Komplementær Hormonterapeut™️

I dag skal du møde Janne!

Janne Remwil.

Janne er 42 år, og har i mange år interesseret sig for krop og sundhed.
Vi spurgte hende, hvorfor hun har valgt at studere til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️, på Hormonterapeut Uddannelsens 4.hold.

Og svaret var ganske enkelt: Jeg ønsker at opkvalificere min faglighed i mit daglige virke.

Læs med her:

” Jeg har altid interesset mig for kroppen og sundhed.

Til daglig har jeg en klinik, hvor jeg laver ansigtsrefleksterapi, Thermieterapi, bars og afholder kurser.

I mit daglige arbejde giver jeg altid nogle kostråd med på vejen, da kosten har stor indvirkning på, hvordan kroppen har det.
Derfor vil jeg gerne opkvalificere mine kostråd og gå i dybden med dette.

Så jeg glæder mig til at kunne hjælpe endnu flere – også efter de har endt deres behandling hos mig.”

– Janne Remwil, HTU hold 4

Anneh-Mynte ledte efter “the missing link” og fandt overbygningen til hendes uddannelser indenfor alternativ medicin: 

Mød Anneh-Mynte.

Anneh-Mynte har en rækek uddannelser inden for den alternative medicin bag sig, og har længe arbejdet som behandler.

Men lysten til at sætte den alternative viden i samspil med den vestlige tankegang og den etablerede lægevidenskab fik hende til at lede efter en ny uddannelse.

I dag er Anneh-Mynte en af de godt 30 studerende på Hormonterapeut Uddannelsens hold 4, som bliver færdiguddannede som lægeeksaminerede Komplementære Hormonterapeuter™️ til september 2020. 

Læs hvorfor Anneh-Mynte valgte Hormonterapeut Uddannelsen på Institut for Komplementær Hormonterapi. 

” Min faglige baggrund har rod i det alternative.

Jeg har uddannelser inden for kinesisk medicin, som fx Zoneterapeut, Akupunktør, Biodynamisk Kranie Sakral, ogFysiurgisk massageterapeut.

Jeg har valgt Hormonterapeut Uddannelsen, fordi jeg gerne vil have mere viden om hormoner, vores celler og hele vores biokemiske processer, der styrer hele kroppen.

Og så er føler jeg at Functional Medicine noget alle kan forholde sig til og forstår at bruge, når først forståelsen for tankegangen bag er på plads.

Functional Medicine er det sidste hotte indenfor alternativ medicin, og det mest vestlige indenfor den alternative medicinske branche. Det betød noget for mit valg.

Jeg glæder mig til at lære noget nyt. Møde nye studiekammerater med samme interesser.

Og jeg glæder mig til, at jeg får dykket ned i uddannelsens væld af viden, og får koblet den vestlige baggrund og tankegang på min eksisterende viden.”

– Anneh-Mynte, HTU hold 4

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

Maria er i gang med et komplet karriereskifte: Fra mediebranchen til selvstændig Komplementær Hormonterapeut™️

Kan man lave et komplet karriereskifte, og starte på Hormonterapeut Uddannelsen uden en sundhedsfaglig baggrund?

Absolut.

Mød Maria, som er fuld gang med detop det projekt.

Maria er oprindeligt uddannet i Medievidenskab og har en skøn karriere inden for mediebranchen bag sig.

Men en dag overtog den personlige passion for sundhed og lysten til at skifte branche. Efter at have undersøgt en række uddannelser, valgte Maria at søge ind på Hormonterapeut Uddannelsen på Institut for Komplementær Hormonterapi.

Nu studerer hun på Hormonterapeut Uddannelsens hold 4, og bliver færdig med sin uddannelse til september 2020.

Hør Maria fortælle om, hvorfor hun valgte netop denne uddannelse og hvad hun glæder sig mest til på studiet:

” Jeg er oprindeligt uddannet i Medievidenskab, og har de sidste mange år haft en skøn karriere i medieverdenen.

Jeg har elsket alle årene.
Men føler, at jeg nu har fået det med mig derfra, som jeg skal.

Jeg glæder mig derfor til at starte et helt nyt kapitel i mit liv, hvor min provate passion kommer til at flyde sammen med mit professionelle liv.

Jeg valgte denne Hormonterapeut Uddannelsen ved Institut for Komplementær Hormonterapi, fordi det har været vigtigt for mig, at vælge en uddannelse, der har et højt fagligt nivaeu – så jeg er sikker på at få den nødvendige base og viden, der skal til, for at jeg kan hjælpe andre, når livet som selvstændig venter på den anden side af uddannelsen.

Det betyder meget, at der er tale om en uddannelse, der bygger bro mellem den etablerede lægevidenskab og det alternative, med en holistisk tankegang i centrum.

Hvor fokus ikke er på symptombehandling eller jagten på diagnoser.

Men i stedet er på de underliggende årsager til de opståede ubalancer – og ikke mindst, at det er en grundig uddannelse i at afhjælpe og eliminere rodårsagen til disse ubalancer.

Jeg glæder mig allermest til at blive undervist af en masse fagligt dygtige og inspirerende eksperter. Og til at få værktøjskassen fyldt op med alle de redskaber og den dybdegående viden, det kræver selv at kunen hjælpe en masse mennesker tilbage i balance.”

– Maria, HTU hold 4

Caludiaisabell arbejder allerede med kvinder og vægttab – men ønsket om at kunne hjælpe sine klienter mere effektivt fik hende til at læse til Komplementær Hormonterapeut™️

Claudiaisabell, er uddannet sygeplejeske og har en kandidat i sygeplejevidenskab, har allerede egen virksomhed, og kvindelige klienter om opsøger hende med ønsket om at opnå et sundt vægttab.

Men hun ser også at hendes klienter har en række hormonelle udfordringer. Så for at kunne hjælpe dem endnu bedre, besluttede hun at det var tid til at opkvalificere hendes allerede betydelige viden.

Læs hvorfor hun valgte at tilmelde sig Hormonterapeut Uddannelsen på Institut for Komplementær Hormonterapi: 

“Jeg har tilmeldt mig uddannelsen fordi jeg arbejder med kvinder, som ønsker et kærligt og vedvarende vægttab.

Kvinderne har ofte svært ved at slippe stress, har svært ved at få tid og ro til sig selv – og det giver mange hormonelle udfordringer.

Jeg ønsker at min hjælp skal være holistisk, og det er ikke nok kun at se på maden og motionen.

Jeg har fået mere og mere lyst til at arbejde med hormoner, der er med til at spænde ben for, at kroppen kan komme i balance og slippe overskydende vægt.

Jeg har en baggrund som sygeplejeske, og er kandidat i sygeplejevidenskab. Derudover er jeg også freelance undervider og censor for sygepleje- og lægestuderende. Jeg har været selvstændig i mit firma, hvor jeg arbejder med kvinder, i 3 år. Og jeg har et ønske om at lave min egen sygepljeskeklinik hjemme, hvor jeg også arbejder i dybden med andre af de udfordringer kvinder har hormonelt og som jeg lærer om på Hormonterapeut Uddannelsen, her på Institut for Komplementær Hormonterapi.”

– Claudiaisabell Sommer, HTU hold 2

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

Heidi savnede den mere dybdegående teori på sine andre uddannelser. Dérfor valgte hun også at læse til Komplementær Hormonterapeut™️

Behøver man flere uddannelser inden for det sundhedsfaglige, hvis man allerede har en eller flere?

Det mente Heidi. Hun savnede den dybdegående teori, koblet med den komplementære og brede tankegang, hvor det hele menneske tages i betragning.

Derfor valgte hun at læse til Komplementær Hormonterapeut™️ – sideløbende med en anden uddannelse inden for det alternative.

Læs med her:

” Jeg er uddannet tandlæge og har i mange år været meget interesseret i kostens betydning for sundhed og sygdom.

Jeg læste derfor til kostvejleder og slankekonsulent i 2011, og studerer nu til Naturopath i biologisk medicin. Sideløbende hermed har jeg startet min egen klinik: “Kost, Krop og Balance”.

Jeg har meldt mig til Komplementær Hormonterapeut Uddannelsen fordi jeg synes, at jeg mangler noget mere teori omkring alle de fysiologiske funktioner i kroppen, end jeg har kunne få på mine andre uddannelser. Og fordi jeg rigtig gerne vil arbejde med klienter der bl.a. lider af “binyretræthed”, PCOS samt for lavt og for højt stofskifte.

Jeg er sikker på at jeg med Hormonterapeut Uddannelsen ved Institut for Komplementær Hormonterapi vil få en meget bred – men også meget dybdegående teoretisk viden. Og dertil nogle fantastiske redskaber til at hjælpe mine klienter.

– Heidi Hviid, HTU hold 2

Helene er i gang med et komplet karriereskifte: Fra cand.mag og eksamineret turistfører til selvstændig Komplementær Hormonterapeut™️

Kan man lave et komplet karriereskifte, og starte på Hormonterapeut Uddannelsen uden en sundhedsfaglig baggrund? 

Absolut. 

Mød Helene, som er fuld gang med detop det projekt. 

Helene er oprindeligt uddannet cand.mag og eksamineret turistfører.

Men hun havde lyst til et fagligt skifte – og ledte efter det drømmejob, som hun ville kunne finde spændende resten af livet. I sin søgen faldt hun over Hormonterapeut Uddannelsen ved Institut for Komplementær Hormonterapi. Og dét gav bare mening. 

Læs her, hvad Helene fortæller om sine overvejelser i forbindelse med dette skifte – og hvordan det er at studere ved siden af arbejde, når man ikke har en sundhedsfaglig baggrund: 

“Efter i et sykke tid at have undersøgt forskellige muligheder for et arbejdsmæssigt sporskifte, faldt jeg over uddannelsen til Komplementær Hormonterapeut™️. 

Jeg følte med det samme, at her var en unik mulighed for at beskæftige mig med noget vildt spændende, som jeg er overbevist om vil have min store interesse resten af livet. 

Det holistiske udgangspunkt og kombinationen af indsigt i såvel konventionel som alternativ behandling tiltaler mig meget. 

Jeg synes, det vil være utrolig meningsfyldt på baggrund heraf, efterfølgende at arbejde med at inspirere og hjælpe andre til en bedre livskvalitet. Jeg har en gammel drøm om at blive selvstændig, og mit mål er at åbne min egen klinik, når jeg har afsluttet uddannelsen. 

Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. og eksamineret turistfører og har arbejdet som udnerviser og guide i mange år. Bl.a. har jeg undervis på politiskilen og vist gæster rundt på det smukke og eventyrlige Rosenborg Slot. 

Pt. arbejder jeg som receptionist hos Ungdommens Røde Kors, som arbejder for en af verdens bedste sager – nemlig på forskellig vis at hjælpe børn og unge, der befinder sig i en udsat situation. 

Jeg er sidst i fyrrene, har mand og børn – og er uden sundhedsfaglig baggrund. Dette gav da også anledning til nogle overvejelser om, hvorvidt uddannelsen nu virkelig gav mening. Og om den kunne lade sig gøre for mig og hænge tidsmæssigt sammen.

Da jeg ikke har relevant forudgående uddannelse, læser jeg sideløbende anatomi, fysiologi og patologi eksternt. Jeg har nu bestået de første 2 af de i alt 4 eksaminer på dette sideløbende kursus – som er en forudsætning for at jeg kan blive lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️. Og det er jo dét jeg vil. 

Der er ingen tvivl om at det til tider er rigtig hårdt, og at jeg har travlt. Men jeg oplever, at det giver mening og kan hænge sammen. Det er så interessant, udviklende og det hele værd! 

Undervisningen foregår primært online, og det fungerer rigtig fint. Det giver mig som studerende, først og fremmest, stor fleksibilitet i forhold til placeringen af min studietid – hvilket er guld værd for mig. 

Caroline er sindsygt dygtig og inspirerende, og der er rig mulighed for sparring og kontakt med hende og mine medstuderende på vores store online forum og via mails. 

Det online suppleres med undervisning på livedage, hvor vi ses ansigt til ansigt. Og det er virkelig godt at have den mulighed på uddannelsen også. 

Jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen til Komplementær Hormonterapeut™️ – den er helt fantastisk! ”

– Helene, HTU hold 1

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

“Sundhed har altid interesseret mig. Jeg brænder for at få kroppen i balance ved at finde årsagen til ubalancen”

Tanja er oprindeligt uddannet bioanalytiker. Og har brugt år på at suge til sig af viden om sundhed – ernæring, motion, søvn og meget mere.

Men noget manglede og Tanja drømte om at blive alternativ behandler. Hun vidste bare ikke hvilken uddannelse hun skulle vælge. Før hun stødte på Hormonterapeut Uddannelsen. 

Nu læser hun til Komplementær Hormonterapeut™️ og glæder sig til at blive færdig til september 2017. 

Læs mere om Tanjas valg af uddannelse, hvordan det er at være studerende – og hvad hun drømmer om at bruge uddannelsen til – lige her: 

Hvorfor valgte du Hormonterapeut Uddannelsen på Institut for Komplementær Hormonterapi, frem for andre uddannelser? 

“Sundhed har altid interesseret mig.

Først som min uddannelse som bioanalytiker. Og senere hen på det alternative plan. Jeg brænder for naturlig sunhed og at få kroppen i balance ved at finde årsagen til ubalancen.

I mange år har jeg læst om sundhed, deltaget i forskellige forløb og læst et hav af bøger om ernæring, motion, søvn, livsglæde og brugt rigtig mange penge på vitaminer i min lokale helsebutik.

Jeg har længe drømt om at blive alternativ behandler, men har ikke før følt at jeg havde fundet den rette vej.
Før jeg faldt over Caroline Fibæks uddannelse som Komplementær Hormonterapeut™️. 

Komplementær Hormonterapi synes jeg er spændende, fordi man ser på hele mennesket og fordi jeg lærer en masse om, hvordan jeg får mine kommende klienter i fysisk, psykisk og biologisk balance på en naturlig måde.

Det der tiltaler mig rigtig meget er, at vi også lærer noget om almen medicin. Således kan jeg hjælpe de klienter, der kommer fra det almindelige sygevæsen bedst muligt – fordi jeg ved noget om det hele.”

Hvordan er uddannelsen at gå på? Og hvad glæder du dig mest til? 

“Carolines uddannelse er meget struktureret.

Der er altid hjælp at hente hos hende eller de medstuderende, hvis der er noget jeg ikke forstår.

Det rigtig gode er, at vi studerende får lov til at tage klienter under supervision fra Caroline i løbet af uddannelsens praktik. Og vi får derved øvet os rigtig meget, inden vi står på egne ben som Komplementære Hormonterapeuter™️.
Det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. Så teorien bliver kombineret med praksis.

Personligt bruger jeg ca. 10-15 timer om ugen på uddannelsen og har en ugentlig fridag, som jeg har dedikeret til at læse eller skrive opgave.

Modulerne er tilrettelagt, så jeg kan se hvad der kommer i nærmere fremtid. Det giver et rigtig godt overblik over uddannelsen.

Generelt afleverer jeg mine opgaver til tiden. Men sker der noget uforudset, så er der stor forståelse for det i teamet, og Caroline og mine medstuderende er gode til alligevel at svare på spørgsmål der måtte være løbende til tidligere moduler.

Dertil er der livedage, hvor man også møder sine medstuderende. Det sker en gang om måneden. Så selv om studiet er et onlinestudie, så har man stadig følelsen af at gå i en klasse med føllesskab mv. ”

Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til, efter en veloverstået eksamen? 

“Caroline er en meget kompetent behandler, som jeg ser op til.
Hun har meget viden, som hun brænder for at kunne give videre, og hun er altid opdateret med den sidste nye viden. 

Mit mål er at blive lige så dygtig en dag og kunne hjælpe klienter tilbage i balance. 

Mit store interesseområde er stress. 

Vores samfund er bygget op omkring travlhed, deadlines og at kunne præstere det ypperste hele tiden. Det er skruen uden ende. 

Jeg vil gerne kunne hjælpe mine klienter ud af hverdagens hamsterhjul, blive mere glade og lytte til hvad deres krop fortæller dem. 

Jeg har selv prøvet det på egen krop, og jeg håber at den viden jeg erhverver mig via uddannelsen og egne erfaringer kan hjælpe andre mennesker med at få det bedre.”

– Tanja Bengaard, HTU hold 1

Nysgerrighed og lysten til at forstå hormonelle ubalancer giver Marianne en mulighed for at hjælpe sine klienter på en helt ny måde i fremtiden.

Marianne arbejder fuld tid som privatpraktiserende psykolog.

Hun havde selv deltaget på onlineforløbet NydelsesKuren og senere også på HormonKuren. Her var hendes lyst til at forstå hormonerne og deres betydning i kroppen, sammenspillet mellem psyken og kroppen, og hendes klienters symptomer blevet vagt.

Nu er hun i fuld gang med at uddanne sig til Komplementær Hormonterapeut™️, og til september 2017 bliver hun – efter en veloverstået eksamen – lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️. Klar til at hjælpe sine klienter på en helt ny måde.

Marianne fortæller selv om denne nye mulighed her:

“Jeg har fuldtidsarbejde som privatpraktiserende psykolog ved siden af studiet i Komplementær Hormonterapi.

Det er til tider lidt presset tidsmæssigt, men opvejes fuldt af, at uddannelsen er dybt inspirerende og meget systematisk, yderst veldisponeret og fantastisk fagligt givende.

Jeg tilmeldte mig uddannelsen, fordi NydelsesKuren og HormonKuren gjorde mig nysgerrig på tilbundsgående at forstå de sygdomsfremkaldende faktorer bag især kvinders følsomhed overfor kronisk stress.

Via NydelsesKuren og senere HormonKuren blev jeg opmærksom på, at mange af mine kvindelige klienter led af hormonelle ubalancer – især foranlediget af længerevarende stressbelastninger.

Uddannelsen som Komplementær Hormonterapeut™️ giver mig mulighed for, efter endt uddannelse at arbejde holistisk med kronisk stress og udbrændthed.

På den måde, at jeg ved siden af mine psykologfaglige interventioner og følelsesmæssigt eksplorative arbejde, kan hjælpe med til en kropslig heling og reducering af sygdomsfremkaldende faktorer i livsstil og ernæring.

Og dermed hjælpe til en sundere og mere afbalanceret livskvalitet – psykisk og fysisk.”

– Marinne Kristensen, HTU hold 1

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

“At starte på Hormonterapeut Uddannelsen, er det bedste valg jeg længe har truffet!”

I dag skal du møde Stine!

Stine er super skøn, uddannet jordemoder og studerende på Hormonterpeut Uddannelsens hold 1.

Til september 2017, bliver hun og hendes medstuderende færdiguddannede lægeeksaminerede Komplementære Hormonterapeuter™️, efter en veloverstået mundtlig eksamen.

Læs med her, hvad Stine har at fortælle om hendes valg af uddannelse – og hvad hun glæder sig mest til at bruge sin nye viden til:

” At starte på Hormonterapeut Uddannelsen er det bedste valg jeg længe har truffet!

Uddannelsen giver mig rige muligheder for personlig og faglig udvikling.

Jeg har længe været på jagt efter en efteruddannelse, som jeg kan kombinere med mit nuværende job som jordemoder, og da jeg blev gjort opmærksom på Hormonterapeut Uddannelsen, var jeg ikke ét sekund i tvivl om, at det er uddannelsen jeg har ledt efter.

Dette får jeg dagligt bekræftet. Dels gennem den brede nye viden jeg erhverver mig, og dels fordi teorien så fint udbygger de teorier, jeg allerede arbejder ud fra.

Som færdig Komplementær Hormonterapeut™️, er min drøm at starte egen klinik med speciale i kvindesygdomme. Og jeg håber således at kunne hjælpe en masse kvinder ud af intertilitet, PMS, hedeture etc.

Opbygningen af uddannelsen gør det muligt for mig at studere ved siden af fuldtidsarbejde og livet i en småbørnsfamilie.

Det kræver prioritering og planlægning, men på Hormonterapeut Uddannelsen kan jeg læse, når det passer ind i min dagligdag og fleksible afleveringsfrister for opgaver, gør studieliget fri for stress og jag.

Sidst, men ikke mindst, så er det en sand fornøjelse at møde så dedikerede undervisere, som det er tilfældet på Hormonterapeut Uddannelsen.

– Stine, HTU hold 1

Derfor læser Lise, der er kemi-ingeniør, til hormonterapeut

I dag skal du møde topseje Lise. Hun er oprindeligt kemiingeniør og har også en uddannelse indenfor ernæring og sundhed. Nu studerer hun videre til Komplementær Hormonterapeut. Hør Lise fortælle hvorfor hun har valgt at studere til Hormonterapeut, og hvordan det er. Hun siger fx:

“Det jeg manglede i de uddannelser, jeg har haft indtil videre, det var at kigge på den samlede helhed omkring et menneske. Hvad er det, der gør, at vi kan komme i ubalance? Eller mht. sygdomme, mere i forhold til: Hvordan er det, vi bliver påvirket i forhold til livsstil, kost, sind, motion, psykisk velvære, søvn? Og det giver den Komplementære HormonTerapeut uddannelse. Den giver den hele forklaring og vinkling af: Hvordan er det, at krop og sind påvirker hinanden? Den favner den brede tilgang til det enkelte menneske, til vores fysiologi, til vores psykologi, vores sygdom og vores trivsel eller balance / ubalance. Og det synes jeg er ganske fantastisk og ganske enestående.”

Hun fortæller også, hvad hun vil bruge uddannelsen til efterfølgende:

“Det kan ske for os alle sammen, at vi kommer med et ben i grøften, eller bliver syge, eller mister vores energi eller bliver enormt trætte. Og der er rigtig mange gode måder at komme tilbage til et godt liv – uden at bruge medicin, men ved at kigge på kosten, søvn, ved at kigge på vores stress eller reducere stress hellere. Så det er dét, jeg som selvstændig vil gå ud og tilbyde folk bagefter. Samtidig med at jeg godt kan lide at undervise. Så jeg vil gå ud og lave en masse undervisning, hvor folk har mulighed for at dykke mere ned i at få viden om: Hvordan er det, at kroppen selv hænger sammen, og hvad kan vi selv gøre for at komme i balance?”.

– Lise Bøgsted, HTU hold 1

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

“Carolines Hormonterapeut Uddannelse var det helt rigtige valg!”

I dag skal du møde Anja Nøddebo, som læser til Komplementær Hormonterapeut™️ på Hormonterapeut Uddannelsens hold 1. 

Hun bliver færdig til september 2017 – og glæder sig enormt meget til sit kommende nye arbejdsområde. 

Men hvad fik hende til at vælge uddannelsen? 

Vi spurgte hende, og du kan her læse hvad hun fortæller om sine overvejelser: 

” I min hverdag som massør, coach, personlig træner og pilates instruktør møder jeg en masse mennesker, som hver især har deres små eller store problemer med kroppen – men ikke kun mekanisk, også mentalt.

De sidste 13 år har jeg løbende taget uddannelser for at lære mere om kroppen. Både på det mekaniske/anatomiske plan, men også på det psykiske plan.

Da jeg interesserer mig meget for hele kroppen og alle dens finurlige måder at arbejde på, har jeg altid opsøgt viden fra forskellige steder. 

Der er mange af mine klienter, som har hormonelle ubalancer og forskellig art – og jeg har prøvet så godt jeg kunne, at hjælpe, men har følte at jeg manglede en mere professionel viden om emnet. 

Derfor havde jeg i et godt stykke tid tænkt, at der dog måtte findes en uddannelse, der gør at jeg lige kan få mere viden omkring dette. 

En dag, da jeg åbnede facebook, dukkede et opslag fra Caroline Fibæk op. Det handlede om hendes dengang helt nye uddannelse til Komplementær Hormonterapeut™️. 

Selv inden jeg læste mere, kunne jeg mærke at dette var det helt rigtige for mig. 

Jeg læste opslaget, og blev bekræftet i at denne uddannelse måtte jeg bare starte på. Så dét gjorde jeg! 

At Caroline har en speciallæge med i uddannelsen, gjorde en forskel, det det skaber en fantastisk sammenhæng, og et fungerende samarbejde mellem det almene og mere holistiske arbejde. 

Uddannelsen, som både indeholder nyeste viden om hormoner, træning, kost, urter og ikke mindst, hvor meget psyken spiller ind, kunne ikke være mere rigtig for mig. 

Caroline er en fantastisk formidler og har en kæmpe viden fra egen uddannelse, bl.a. fra USA, som jeg og mine medstuderende er taknemmelige for, at hun løbende gør os ajour med. 

Trods at studiet er online (vi mødes fysisk 1 dag om månenden), formår Caroline at gøre uddannelsen og undervisningen unik og så spændende, at bøgerne er svære at lægge fra sig.” 

– Anja Nøddebo, HTU hold 1

Mangler du hormonterapien i dit virke som behandler? Mød Maj-Britt

I dag skal du møde Maj-Britt Lassen. 

Hun er en af mine studerende, som startede på HormonTerapeut uddannelsen i oktober sidste år. 

Hun er psykomotorisk terapeut og har de sidste mange år arbejdet med mennesker med både psykiske og fysiske sygdomme.

Maj-Britt syntes, der manglede noget i det etablerede sundhedsvæsen – og derfor blev hun interesseret i hormonterapien og tilmeldte sig uddannelsen til Komplementær Hormonterapeut. Uddannelsen skal støtte op om hendes nuværende virke og give hende flere redskaber.

Men.

Maj-Britt lægger ikke skjul på, at det ikke altid er nemt at læse til hormonterapeut. Der er meget læsestof, og det kræver struktur.

Og det er der faktisk en god grund til. Tanken med uddannelsen var netop, at et højt fagligt niveau skulle være det bærende element. Hormonterapeuter skal være blandt de allerbedste behandlere i hele Norden. Så ambitionsniveauet er højt.

Hør hele interviewet med Maj-Britt (Video på 1.53 min.)

Føler du også, at hormonterapien kunne støtte op om dit nuværende job eller gøre dig til en endnu bedre behandler?

Og er du klar til at blive udfordret fagligt, så du kan blive blandt de allerbedste?

Så læs alt om HormonTerapeut uddannelsen her og ansøg om en afklarende samtale her.

Er du interessert i at læse til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️? 

 

Uddannelsen, der blev prikken over i’et

Charlotte havde på fornemmelsen, at der var noget der manglede fra hendes praksis.

Noget hun rigtig gerne ville kunne give sine klienter med – men som hun ikke havde. Endnu.

Vigtigt var, at den viden hun gerne ville have skulle være på et ordentlig, fagligt niveau. Og derfor faldt valget på Hormonterapeut Uddannelsen på Institut for Komplementær Hormonterapi.

Læs hvad Charlotte – som nu er færdiguddannet og arbejder som selvstændig Komplementær Hormonterapeut™️ – tænkte om uddannelsen, mens hun var studerende:

” Da jeg første gang læste om Hormonterapeut Uddannelsen var der bare noget i mig, der sagde “DET SKAL JEG!”.

Jeg arbejdede som Zoneterapeut og havde gennem et stykke tid tænkt på, at noget andet måtte til at ske.  Jeg syntes jeg manglede lige den sidste prik, til at gøre mine behandlinger helt perfekte og unikke.

Det har jeg så fundet her!

Tror på, at det vi spiser har meget stor betydning for, hvordan vores kroppe har det, og synes jeg har manglet en uddannelse, der giver viden om dette på et ordentligt niveau.

Det får jeg så sandelig her!

Det er så super fedt, og ejg glæder mig virkelig til at implementæere det i min klinik!

At det er et online-studie, passer helt perfekt ind i min hverdag som selvstædnig og småbørnsmor.

Det er lækkert og gennemarbejdet materiale – og det gør det bare så meget lettere at være motiveret.

At studere til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️, er hvert fald et valg jeg ikke har fortrudt!

Og jeg glæder mig til at hjælpe en mase mennsker med alt min nye vide.”

– Charlotte Larsen, HTU hold 1

Facebook Posts

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Slut dig til 11 øvrige tilmeldte

Institut for Komplementær Hormonterapi
Slotsgade 2,
Vallø slot
4600 køge
Mail: info@hormonterapeut.nu
Tlf: 22255111
© 2018 Caroline Fibæk