Frustrationen over at se det konventionelle system komme til kort over for hendes patienter, ledte Camilla til at søge ny viden

I dag skal du møde Camilla.

Camilla, fra Hormonterapeut Uddannelsens hold 4.

Camilla er uddannet jordemoder.

Hun har arbejdet i en almen lægepraksis i 5 år.

Her møder hun dagligt patienter med en bred vifte af hormonrelaterede problemstillinger. 

Problemstillinger som det konventionelle system ikke rummer, at gøre noget ved. 

Som kan afhjælpes. 

Men som klienterne får besked om at “leve med”, “finde sig i” eller symptombehandle. 

Frustrationen over at se det konventionelle system komme til kort, gav hende lysten til at søge ny viden selv

– udenfor det konventionelle system.

Hendes krav til en ny uddannelse? 


Den skulle være funderet solidt videnskabeligt – og samtidig have en holitisk tilgang til det enkelte menneske.

I dag læser hun til Komplementær Hormonterapeut™️, og er en af vores førsteårsstuderende på uddannelsens hold 4.  

Læs her, hvorfor Camilla valgte Hormonterapeut Uddannelsen for ca. 1 år siden:  

“Jeg er uddannet jordemoder og arbejder i almen lægepraksis på femte år. 

Gennem mit arbejde møder jeg ofte mennesker med symptomer og gener, som ikke umiddelbart kan afhjælpes i det konventionelle system.

Jeg fik kendskab til Caroline Fibæk og uddannelsen til lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™️, og var straks meget interesseret.

Uddannelsen er videnskabeligt velfunderet og bygger samtidig på en holistisk tilgang. Denne kombination er meget vigtig for mig.

Jeg glæder mig til at starte på uddannelsen, og til at dykke ned i den enorme mægde af viden uddannelsen og Caroline byder på. 

Jeg glæder mig også til at blive meget klogere på, hvordan vi selv kan påvirke vores hormonsystem i en positiv retning – og dermed bringe kroppen i balance.”

– Camilla, HTU hold 4

Ønsker du også at kunne hjælpe dine klienter mere effektivt?  

Eller drømmer du, en karrierer hvor du kan hjælpe andre med at bringe kroppen i balance? 

Så se her: 

HORMONTERAPEUT UDDANNELSEN V. INSTITUT FOR KOMPLEMENTÆR HORMONTERAPI

Er du klar til dit drømmejob, som behandler?

Er du klar til at blive uddannet i nutricional medicine og komplementær hormonterapi af Danmarks førende eksperter på området?

Den 17. oktober 2019 starter sidste og 5.hold af Hormonterapeut Uddannelsen på Institut for Komplementær Hormonterapi.

Over halvdelen af pladserne er allerede fyldt. 

Skal en af de sidste pladser være din?

Skal dine næste 2 år bruges på at blive blandt landets dygtigste alternative behandlere, med dybdegående uddannelse i evidensbaseret, komplementær endokrinologi, laboratorieanalyser og functional medicine?

Vil du arbejde med mennesker – og være fagligt klædt på til at se det hele menneske.

Vil du kunne årsagsbehandle, frem for at kunne symptombehandle?

Find ud af hvordan du får fingrene i en af de sidste pladser på hold 5. Klik HER>>